Verktyg och tips för att arbeta med barns rättigheter i din leverantörskedja

Välkommen till vår webinar

Verktyg och tips för att arbeta med barns rättigheter i din leverantörskedja

Företags leverantörskedjor sträcker sig ofta över flera länder och kan innehålla en mängd olika steg. Vad händer med en vara från råvaruutvinning till att vi använder den och var finns barn och unga i detta? I många fall påverkas de direkt genom att till exempel arbeta själva men den indirekta påverkan kan vara minst lika stor. I tider av svåra utmaningar som Corona-krisen ökar dessutom riskerna för barnarbete. Vad kan företag göra för att minska sin negativa och öka sin positiva påverkan på barn och unga i sina leverantörskedjor?

 

I vår 1,5 timmes webbaserade utbildning Barns rättigheter i din leverantörskedja går vi igenom flera områden kopplade till ämnet för att ge deltagarna nya verktyg och insikter för att förändra och förbättra. Utbildningen riktar sig specifikt till dig som arbetar med inköp, upphandling, Supply Chain Management och hållbarhet. 

Innehåll:          

  • Vad är barns rättigheter i relation till företag?
  • Children’s Rights & Business Principles (CRBP) – introduktion och tillämpning
  • Vilka policies och styrdokument bör finnas på plats?
  • Hur kan dessa följas upp?
  • Vilka frågor ska man som inköpare ha med sig?
  • Vad gör man om man hittar barnarbete i leverantörskedjan?
  • Diskussion och frågor

 

Datum:             

  • Den 14:e maj             13.00 – 14.30                   Via Microsoft Teams

Kostnad:          Gratis

Anmälan:         

Skicka ett mail till alexandra.frenander@rb.se för anmälan.

Länk till utbildningen skickas efter anmälan. (uppge också vilket datum du deltar)

Utbildningsansvarig:

Alexandra Frenander, Konsult och Tematiskt Rådgivare

Alexandra Frenander är jurist i botten och arbetar som konsult inom Rädda Barnens bolag Child Rights and Business. Hon är specialist på social hållbarhet med koppling till näringslivet och har tidigare arbetat med leverantörs-frågor i Shanghai, Kina.