Verktyg och tips för ansvarsfull marknadsföring i relation till barns bästa

Välkommen till vår webinar

Verktyg och tips for ansvarsfull marknadsföring i relation till barns bästa 

Företag påverkar dagligen olika intressenter med sin marknadsföring och reklam med syftet att sälja sina produkter och tjänster. Även om barn ofta inte är målgruppen ser och uppfattar barn och unga även t.ex. reklam som inte är riktad till dem. Företag kan genom aktiva strategier, val och beslut minimera risker som uppkommer kopplade till t.ex. varumärke, trovärdighet och produkter men också öka och stärka möjligheter genom ansvarsfull marknadsföring med genomtänkta förstärkta budskap. I vår 1,5 timmes webbaserade utbildning Ansvarsfull marknadsföring i relation till barns bästa går vi igenom flera områden kopplade till ämnet för att ge deltagarna nya verktyg och insikter för att förändra och förbättra. Utbildningen riktar sig specifikt till dig som arbetar med marknadsföring, reklam, kommunikation och varumärkesbyggande.

Innehåll:   

  • Vad är Barns Rättigheter i relation till företag?
  • Children's Rights & Business Principles (CRBP) – introduktion och tillämpning
  • CRBP #6 – Ansvarsfull marknadsföring & reklam
  • Kortfattad genomgång av gällande lagar och ramverk
  • Praktiska exempel av reklam och marknadsföring (positiva och negativa)
  • Implementering av åtgärder – konkreta exempel och förslag
  • Diskussion och frågor

Datum:  

Tisdagen den 20:e maj   13.00 – 14.30                      Via Microsoft Teams

Kostnad: gratis

 

Anmälan: 

Skicka ett mail till henrik.linder@rb.se för anmälan.

Länk till webinar skickas efter anmälan. (uppge också vilket datum du deltar)

 

Utbildningsansvarig:

Henrik Linder, Konsult och Tematiskt Rådgivare

Henrik Linder är ekonom i botten och arbetar som konsult inom Rädda Barnens bolag Child Rights and Business. Han är specialist på social hållbarhet med koppling till näringslivet och har arbetat med barns rättigheter och försäljning och marknadsföring inom olika roller och områden under de senaste 15 åren.